За първи път европейската мрежа за грамотност EURead заседава в България

На 5 и 6 юни Фондация „Детски книги“ ще посрещне членовете на мрежата за грамотност EURead в България. За първи път от учредяването на мрежата делегатите ще се съберат извън Брюксел. Тазгодишната официална среща ще започне в Информационния център на Европейския съюз и ще завърши в Американския център на Столична библиотека в София.

Събитието, в което ще участват водещи експерти от 20 държави, специалисти в областта на грамотността, насърчаването на четенето, образованието, книгоиздаването и комуникациите, ще премине под мотото „Грамотността в Европа: Четенето е ключът!“ („Literacy across Europe: Reading is the Key“).

Сред лекторите ще бъдат членовете на Борда на EURead – д-р Йорг Ф. Маас, изпълнителен директор на Фондация „Четене“ (Германия), Даяна Джералд, изпълнителен директор на Book Trust (Англия, Уелс, Северна Ирландия), Херлийн ван Дален, изпълнителен директор на Фондация „Четене“ (Нидерландия), както и Валентина Стоева, основател и председател на Фондация „Детски книги“ (България).

Срещите ще открият Бойко Благоев, ръководител на отдел „Информация и комуникация“ към Представителството на Европейската комисия в България, Катарина Барли, вицепрезидент на Европейския парламент, и Мирослав Боршош, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ в Столична община.

В рамките на форума участниците ще обменят опит и ще представят инициативи за насърчаване на четенето, организирани на национално и глобално ниво.

„Последните изследвания на ОИСР и изследователските институти документират ясно, че читателските компетенции никога не са били толкова ниски, колкото са днес. Повече от 70 милиона европейци страдат от липсата на тези базови умения и следователно нямат достъп до образование, до подходящо обучение и до пазара на труда. Време е да напомним на политическите лидери в Европа, че не е възможно да имаме икономическо и интелектуално бъдеще без грамотност и насърчаване на четенето. Годишната среща на EURead в София тази година ще бъде още един крайъгълен камък в исканията ни за по-сериозен политически ангажимент, по-активна финансова подкрепа и по-добри програми за развитие на грамотността и образованието.“ – отбелязва д-р Йорг Маас.

От името на фондация „Детски книги“ Валентина Стоева ще изнесе представителен доклад за състоянието на грамотността и четенето в България. Срещите ще помогнат на домакина и останалите членове на EURead да изготвят съвместен план и общи програми за действие, съобразени с проблемите в отделните европейски държави.

„За екипа на Фондация „Детски книги“ е чест да бъде домакин на форум от такова ниво, посветен на проблемите на грамотността и насърчаването на четенето. Вярвам, че споделения опит на колегите от мрежата EURead би бил полезен на специалистите, ангажирани с проблемите на образованието, медийната грамотност, преодоляването на неравенствата, както и на всички, които търсят начин за изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН.“ – споделя Валентина Стоева.

Всичко за събитието можете да следите в LinkedIn и другите социални мрежи чрез хаштаговете #EURead #EuropeReads #ReadingIsTheKey

 

EURead, Европа, Европа четеEURead е консорциум на 32 организации от 22 държави, които обменят знания в полето на четенето и разработват стратегии за неговото насърчаване. Част от Мрежата са някои от най-влиятелните европейски структури, ангажирани с грамотността и четенето – Stiftung Lesen, Stichting Lezen, Book Trust, The Scottish Book Trust, Federation of European Publishers, The Finnish Reading Center. Член на „EURead“ от българска страна е Фондация „Детски книги“.

Сред реализираните проекти на мрежата са паневропейската кампания за насърчаване на грамотността „Европа чете“ (Europe Reads), глобалната мрежа за даряване на книги в първите години (Global Bookgifting Network), участието в панели по проблемите на четенето, функционалната и медийна грамотност на Панаирите на книгата в Болоня и Франкфурт, както и в конференцията на Европейската комисия по повод първия „Ден на европейските автори“.