Всеки може да стане учен

Децата са забележителни, умни и креативни. Възрастните ги подценяваме сякаш по навик, най-вече защото трудно контролират емоциите си и възможностите им за трезва преценка на ситуацията са все още неразвити. Въпреки това те имат интереси, наклонности и стремежи, които един ден могат да разцъфнат в нещо прекрасно.

„Аз ще бъда учен“ на Теро Миелонен (изд. “Enthusiast”) с илюстрации от Мари Ахокойву е посветена именно на скритите детски таланти и популяризирането на науката. Книгата е насърчение и уверение в личните възможности и ценности на всяко дете по света. В нея са представени различни детски занимания и прерастването им в професии

„Аз ще бъда учен“ се отличава с противоречиви характеристики, които биха могли да са приветствани от едни, но да смутят други. Настоящият текст е опит книгата да бъде разгледана в пълнота, да послужи за отправна точка. А преценката дали това е точната книга за конкретно дете е в ръцете на родителите.

Какво могат да научат малчуганите от нея:

1. На първо място, да вярват в себе си. Да правят и усъвършенстват това, което харесват, защото светът е пъстър и има нужда от различни хора с различни възможности. Книгата показва връзката между уж прозаичните занимания от детството и разгръщането им в професия на един по-късен етап. Това е добро напомняне и за нас, родителите, да подкрепяме заложбите на малчуганите. Както и да отворим очите си за всичките им силни страни, а не само за тези, които са най-търсени или популярни към момента, най-уважавани или престижни.

2. Множество факти за света около нас. Книгата открива поглед към различни клонове на науката посредством интересна информация и любопитни факти. Така например децата ще научат колко много животински видове има на Земята, откъде идва пластмасовият боклук и какво се случва с него, откъде разбираме как са живели хората в миналото, какво има в Космоса и още, и още.

3. Запознаване с професии, които не са конвенционални и не се срещат в ежедневието. „Аз ще бъда учен“ разширява концепцията за порастването и избора на професионална сфера с многообразието от включените в нея сфери на дейност – психология, екология, микробиология, фармакология, изследователство, сеизмология, история и археология, ентомология и др. Това е изключително важно, тъй като в опита си децата се сблъскват с ограничен брой професии. Не е случайно, че повечето от тях дават предимно шаблонни отговори на въпроса „Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?“.

4. Толерантност към различията. Децата в книгата са представители на всякакви раси и националности, но постигат успехи в избраните от тях сфери. Постиженията им не зависят и от това дали са момчета или момичета, нито дали им се налага да използват инвалидна количка.

Какво може да предизвика учудване:

На пръв поглед, книгата е адресирана към читатели между 5 и 8 год, но част от съдържанието не е съобразено с възрастта. Прави впечатление опростеното описание на част от дейностите или фактите за сметка на твърде сложните термини и явления. Трудно е да се обясни на малките деца какво е бихейвиоризъм, химично съединение, плацебо, инклинометър, климатичен модел и пр. В същото време обаче липсват названията на някои от професиите или научните сфери. Това не позволява на децата да свържат новото знание с конкретно название, с дума или дейност.

„Аз ще бъда учен“ дава на читателите си ценни гледни точки и теми за размисъл над тях самите, света и другите. Въпреки че изпитвам затруднение да посоча точния възрастов диапазон, в който книгата може да е най-полезна и смислена, родителите могат сами да съобразят съдържанието с индивидуалната готовност на децата си.

Самият автор, Теро Миелонен, е любител на комиксите и уважаван финландски учен, доктор по атмосферни науки във Финландския метеорологичен институт. Работата му е свързана основно с ролята на аерозолите в изменението на климата, атмосферните модели, влиянието на замърсяването върху качеството на въздуха. Така че можете да бъдете сигурни за достоверността и актуалността на информацията в книгата, както и за нейната цел – да пробуди любопитството и искрения интерес към науката.

Вижте още: 7+ книги и материали за различните професии.