Врачанската регионална библиотека и ВиК организират конкурс за приказка „Капчица в града“

По повод Световния ден на водата, 22 март, Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и „ВиК” ООД – Враца организират конкурс за написване на приказка със заглавие „Капчица в града”. Под формата на кратка приказка децата трябва да разкажат за приключенията на Капчица, която попада в града.

Идеята е да се обединят усилията в информиране на обществеността за важната роля за опазване чистотата на водата, а целевата група са децата на възраст от 11 до 15 години. Именно те са най-активните читатели в Детски отдел на библиотеката, които проявяват интерес и към темите за опазване на околната среда и водите.

Право на участие в конкурса имат ученици от 11 до 15 години от град Враца. Всеки автор може да участва с една приказка, като се допуска към нея да има и илюстрация.

Изисквания към творбите: до 4 стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12

Придружаваща информация на отделен файл: трите имена на автора; клас, училище, школа (извънучилищно звено), личен телефон и e-mail за връзка.

Творбите се подават до 16 март 2017 г. на e-mail libvratsa@libvratsa.org  или на място: ул. „Петропавловска” № 43, Детски отдел.

Организаторите са предвидили и награден фонд: І-ва награда – таблет, ІІ-ра награда – електронен четец и ІІІ-та награда – книга.

Повече информация за конкурса можете да научите на сайта на библиотеката.