Включете се в национален конкурс „Велики Преслав – история на цял един народ” до края на март

Национален конкурс „Велики Преслав – история на цял един народ” вече е отворен за учениците от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи (7-10г., 11-14г., 15-18 г.) от цялата страна, които могат да се включат с до две свои творби. Конкурсът е форум за изява на ученици в областта на литературата и изкуството, чиято цел е да провокира интерес и загриженост у младите хора, чувство за принадлежност към България, родината и родния край, както и да създаде траен интерес към културно–историческото наследство на Велики Преслав.

Участниците могат да се включат в 2 раздела:

Литературно творчество: Всеки  участник може да участва с до две творби –  2 стихотворения и/или 1 (есе) до 4 страници, шрифт Times New Roman, 12 пункта, на български език.

Те трябва да бъдат изпратени на e-mail razvitie_preslav@abv.bg до 31 март 2018 г.

Художествени творби: Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби в някой от следните жанрове – живопис, графика/рисунка, скулптура, приложно-декоративни творби и проекти.

Материали и техники: по избор
Формат: А 4 или блок № 4; 35 х 50 см – без паспарту.

На гърба на всяка творба трябва да бъдат изписани:

  • трите имена на автора;
  • клас, възраст;
  • училище, ръководител на извънкласно звено;
  • точен адрес, телефон.

Адрес за изпращане на творбите: гр. Велики Преслав 9850, ул. Борис Спиров 61, Народно читалище „Развитие 1874”, 0538/ 42529

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди – грамота и статуетка, а наградените творби  ще участват в открита изложба. Наградените участници ще бъдат поканени да получат наградите си между 21 до 28 април 2018 г.