Включете се в конкурса за участие в Националната конференция „Насърчаване на четенето“ 2022

За единадесета поредна година Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира лятна конференция за насърчаване на четенето. На участие в нея имат право отличените в предварителния конкурс на ЦРЧР. Конкурсът е насочен към работещите в сферата на образованието и културата, както и към изготвящите проекти по програмите „Еразъм+”, „Европейски корпус за солидарност” и „eTwinning“. Тази година представители на училища, детски градини, библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото образование и личностното развитие, както и учени, художници и дизайнери, ще споделят своите разкази на тема „Книгата като спасение“.

Разработките за конкурса са лични и базирани на реален опит. Те дават нагледен пример за начина, по който книгата (в частност – словото) предлага пристан и спасение и помага на децата

„да откриват красотата на думите, да съграждат убедителни послания, да формулират смело идеите си“

За да се включите в конкурса, попълнете формуляра за кандидатстване и изпратете текста си на адрес ese@hrdc.bg до 5. юли 2022г. включително. Изискванията към кандидатурите са:

– формат: doc, docx или PDF;

– обем: до 2 стандартни страници, в края на които да бъдат вписани пълното название и точният адрес на институцията, където кандидатът работи, името на клуба (ако е приложимо), възрастта на обучаемите, името, телефона, ел. поща и кратко представяне на участника.

Ако желаете да прикачите допълнителни файлове към формуляра за кандидатстване, условието е те да бъдат презентация в PowerPoint и/или до 5 броя снимки във формат JPG, като общата им големина не бива да надвишава 10 МБ.

Победителите ще бъдат обявени до 19. юли 2022г. на страницата на ЦРЧР. Те ще получат и уведомително писмо на предоставения e-mail адрес, в което ще се съдържат детайли за провеждането на конференцията. Избраните от журито творби ще бъдат публикувани и в бъдещи печатни материали на ЦРЧР.