Васил Левски в черти и стихове

Талантливата писателка Яна Язова издава през 1941 г. книжката „Лица в черти, във стихове и колелца“. В нея тя съчетава стиховете с рисуването на образи на велики българи и нейни съвременници. Поради нещастната съдба на Язова, творчеството й за деца не е добре познато, но в изданието „Таралеж се жени“ (изд. „Изток-Запад“) съставителят Петър Величков е събрал нейните произведения за малчугани, писани в периода 1937-1943 г. 

„Трябва да се отбележи, че Яна Язова е сред първите, които създават творби, съчетани с рисуване, което е доведено до съвършенство в „Лица в черти, във стихове и колелца“. Тя не пропуска и възпитателния елемент, който, съчетан с майсторството на писателката да примами детето да чете, не е загубил силата на внушението си.“ – казва Величков в увода на „Таралеж се жени“.

Тъкмо на днешния ден ще ви представим разказа в черти и рими на твърде непознатата Язова за добре познатия Левски:

„Тук нарисувай за забава

таз връзка над яка корава.

А после тъй встрани, нагоре!

Надолу, после кръг затворен

и пак нагоре връщай бавно!

Сложи дъгички пет наравно!

Ей тоя каза на народа:

„Смърт! Смърт или свобода!“

От пет дъги и десет резки

пред нас е дякон Васил Левски.

А ето и снимка на разтвора от книгата „Таралеж се жени“ (изд. „Изток-Запад“):