Училища кандидатстват за Международната награда на херцога на Единбург до 30 септември

Международната награда на херцога на Единбург – България отвори конкурс за лицензиране на проактивни училища, които да предлагат програмата за личностно развитие и постижения на млади хора на възраст 14 -24 г. До 30 септември училищата в цялата страна ще имат възможност да кандидатстват за придобиване на лиценз за независим оператор на международната програма, развиваща лидерски умения чрез неформално образование. Програмата дава добавена стойност на образователния процес, като сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните допълнителни дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора.

Кандидатстването става чрез попълване на онлайн форма за интерес. След разглеждане на кандидатурите, одобрените училища преминават процедура по лицензиране, а техни селектирани учители и служители – обучителен курс за Лидери в Наградата. Като такива те стават част от развитието и израстването на младежите по време на тяхната индивидуална програма, помагат им в постигането на поставените от тях лични цели и поддържането на  мотивацията и постоянството, за да получат международно признание за своите усилия.

Освен, че е ефективен инструмент за личностно развитие и израстване на млади хора, Наградата предлага и множество възможности за лицензираните училища, образователни институции и техните служители. В рамките на програмата учителите имат възможността да усъвършенстват уменията си за работа с младежи и да се възползват от широк набор от утвърдени и работещи методи за неформално обучение, като същевременно развиват и своите менторски умения. Независимите оператори на Наградата имат възможност да комуникират и да създават партньорства с всички лицензирани организации в над 130 държави, което е възможност за устойчиво развитие и активен обмен на добри практики за развиване на училищната среда и изграждане на позитивна образователна система у нас.

През септември, освен конкурса за нови независими оператори, ще се проведе и първата церемония по награждаване на участници, постигнали ниво злато в програмата, на която ще присъства и Джон Мей, генерален секретар на Международната фондация на Наградата във Великобритания.

„Международната награда на херцога на Единбург“ е водеща програма за личностно развитие и постижения за младежи на възраст между 14 – 24 години. В основата на програмата стои развитието на лидерски умения у младите хора в процеса на неформалното образование, успоредно с формалното, с цел постигане на по-устойчиво развитие на образователната система и позитивна среда за реализация. От създаването си до момента повече от 8 милиона млади хора от над 130 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности в рамките на Наградата.