Това съм аз. Ти кой си?

Ако сте от родителите, които непрекъснато си задават въпроса дали се справят достатъчно добре с отглеждането на децата си, вероятно вече сте чували името на датския семеен терапевт и педагог Йеспер Юл. Книгата му „Това съм аз. Ти кой си?” (изд. „Жанет 45“) е стегнат и синтезиран израз на неговите разбирания за общуването в съвременното семейство и възпитанието на децата.

Това съм аз, Жанет 45, родителство, книги за родители

Разбира се, всяко общество си има характерен модел на отношение към децата, а е ясно че българското и датското са доста различни. Така някои от мненията на Юл може ви ще ви накарат да подскочите от несъгласие. Ако все пак решите да сдържите първоначалните си възражения, ще откриете, че разсъжденията му са съвсем разумни и някои от предложените подходи бихте могли да изпробвате и във вашето семейство.

Принципно не съм човек на крайностите в която и да е област и не харесвам нито сковаващата строгост и дисциплина от времето на моето детство, нито свръхлибералните тенденции в отглеждането на деца от последните години.

В този смисъл Йеспер Юл ми допадна с премерените си възгледи и с идеята, че всеки в семейството трябва да намери и утвърди личните си граници като се съобразява, естествено, с тези на останалите.

Родителите не следва да се превръщат в роби на децата си и не бива да се притесняват да заявяват открито, че някоя от личните им граници е нарушена и това не им харесва. Все пак, по думите на автора, отговорността за качеството на общуването е на родителите и тя не бива да бъде прехвърляна върху децата.

Книгата е съвсем кратичка и в почти конспектна форма, така че няма да сгрешите, ако й отделите час-два. В случай, че идеите на Йеспер Юл не отговарят на вашите разбирания, няма да сте загубили много време. Ако пък ви заинтригуват, бихте могли да посегнете и към други негови книги.