Сговорна дружина „Червената ябълка“ откъсва

Опитвам се да си спомня дали съм чела детска книга от турски автор и стигам до заключението, че не съм.

Още...