Елена Гитова, децата от гр. Крън и книгите

Получихме много вълнуващо писмо от Елена Гитова, класен ръководител на 3-ти клас в ОУ „Св. Климент Охридски”, град Крън, общ.

Още...