Георги Господинов: „Думи за Андерсен”

Слово при официалното откриване на международната научна конференция „Непознатият Андерсен”, организирана от Софийския университет и посолството на Кралство Дания в

Още...