„Четем заедно” – френският опит в насърчаване на четенето

Днес всички сме наясно, че хегемонията на цифровизацията, видео игрите, телевизията и интернет отдалечават младите поколения от четенето и книгите.

Още...