Книги, градове, деца – завръщането на Детския литературен маршрут

Всяка литературна творба е превозно средство, което ни придвижва по-нататък по собствената ни пътечка, по-нависоко към нова мечта, по-надълбоко в

Още...