Столична библиотека организира конкурс за рисунка „Моите будители“

Детският отдел на Столична библиотека обявява конкурс за рисунка на тема „Моите будители“, посветен на предстоящия Ден на народните будители – 1 ноември. В конкурса мога да участват деца от 5 до 14 години, разделени в две възрастови групи – от 5 до 9 години и от 10 до 14 години. Няма специални изисквания към размера на рисунките и използваните техники.

Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик, като четливо изпишат върху него личните си данни – три имена, точен адрес, e-mail и телефон за връзка.

Рисунките ще се приемат до 29 октомври 2017 г. на адрес: София 1000, пл. Славейков №4А, Столична библиотека, Детски отдел за конкурса „Моите будители“.

Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав:

Председател: Христо Кърджилов – художник

Членове:

Аделина Хаджийска – художник
Адриана Гайдарова – Началник сектор „Детска литература“

На 1 ноември 2017 г. в 11:00 часа в Детския отдел на Столична библиотека ще бъдат обявени и наградени победителите. Всички творби, участвали в конкурса, ще бъдат включени в изложба, която ще бъде показана в отдела.