Сподели своята идея за „Библиотеката в ерата на Водолея“

Столична библиотека обявява конкурс за есе на тема „Библиотеката в ерата на Водолея“. За участие се допускат ученици в гимназиалния курс на обучение (девети, десети, единадесети клас), а есетата трябва да са с обем до две машинописни страници.

Творбите трябва да бъдат изпратени в запечатан плик с четливо изписани върху него лични данни на автора /трите имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка/ и ще се приемат до 15 април 2014 г. в отдел „Срещи и събития“ на Столична библиотека или по пощата на адрес:

София 1000, пл. „Славейков“ №4, Столична библиотека

отдел „Срещи и събития“, за конкурса „Библиотеката в ерата на Водолея“

Компетентно жури ще оцени творбите и ще определи победителите. На специална церемония по случай Деня на библиотечните и информационни работници, 11 май, на отличените ще бъдат връчени следните награди: първа награда – таблет; втора награда – таблет /7 инча/; трета награда – електронна книга. За допълнителна информация посетете сайта на Столична библиотека.