Седми литературен конкурс „Морето, морето, морето” – включи се сега!

Обичате ли морето? Обичате ли да играете на плажа с приятели? А обичате ли да пишете за морските си приключения (и не само)? Тогава ви предлагаме един конкурс, който наистина е за вас!

Регионален инспекторат по образованието– Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна, Сдружение „Литературно общество”- Варна обявяват Седми национален конкурс „Морето, морето, морето…” 2012. Той е предназначен за ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина.

Класирането ще бъде направено в три възрастови групи: от І до ІV клас, от V до VІІ клас, от VІІI до ХІІ клас. Ако се включите, ще се състезавате за специална награда на Кмета на Варна и първа, втора, трета награда и по две поощрения в своята възрастова група и раздел.

Творбите за участие в конкурса трябва да изпратите до 31 октомври 2012 г. като прикачен файл на електронен адрес odk.literature@gmail.com. Всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани на компютър: 5 стихотворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа /не повече от 3 страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта/ на български език. Всяка отделна творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст, клас, училище/извънучилищно звено.

Победителите в отделните категории ще станат ясни на 24 ноември 2012 г., когато ще бъде и самото връчване на наградите.

Автор: Александър Кръстев