Азбука на един противоречив свят

Забелязвате ли известна шаблонност в детските книги през последните години? Стремежът да се отправят определени послания и да се насочи съзнанието в желана посока е налице. Наред с това се шири схващането, че децата са раними и трябва на всяка цена да бъдат предпазвани от неудобни или грозни истини. Или просто да им се спести всичко отвъд изящното, доброто и безопасното.

Извън пределите на родината ни това далеч не е така. Разбира се, създаването на книги по конкретни теми се наблюдава навсякъде и е нещо естествено, понякога – необходимо. Да поговорим обаче и за другите книги – онези, които показват света какъвто е, а не какъвто ни се иска. Които имат доверие на детската интелигентност и прозорливост.

Нека разкажа за „Uomini Animali“ на Йоко Хайлигерс (изд. „Orecchio Acerbo“) – едно от съкровищата, на които се натъкнах на тазгодишния Панаир на детската книга. Както подсказва заглавието й, книгата предлага отрезвителен поглед върху отношенията между хората и животните, отношения многопластови и противоречиви. Хората са до голяма степен продукт на културата и социалната си среда. Затова никак не е чудно, че едно и също нещо, погледнато през различни очи, носи също толкова различен смисъл.

Всеки разтвор в картинната книга се фокусира върху едно животно и задава въпроса как то се вписва в човешкия свят. С други думи – как ние, хората, вплитаме животното в бита и културата си. Какви части от него използваме и за какво. Как се отнасяме към него. Какво обича и иска самото то. Как бихме живели без него. Какво ни дава…и какво връщаме в замяна.

Възможните асоциации и активности, които книгата предлага, са твърде много, за да се поберат в ограничения обем на една статия. Ще е чудесно например да поговорите за разликата между дивите и одомашнените животни. За това какви са културните ни различия и как те оказват влияние върху фауната. За цената на суетата, за достатъчното и излишното. За куп приказки, исторически събития и легенди. Можете да научите някои повече или по-малко използвани италиански думи – „Uomini Animali“ е и средство за упражняване на азбуката и обогатяване на лексиката. А илюстрациите са създадени просто разкошно, едновременно обединяващи и раздробяващи значения.

Докато разгръща книгата, читателят си дава сметка, че хората сме донякъде арогантни. Гордеем се с цивилизацията, изкуството, социалната си структура, емоционалността си. Понякога обаче забравяме, че всичките ни постижения са се случили с прякото или косвено участие на безгласните. Животните не биха се превръщали в символи, ако не виждахме в тях качества, които са ценни. Гладката ни кожа не би била такава без кожите, замествали топлината на собствената ни козина. Не бихме могли да стигнем толкова далеч за толкова кратко, ако други гърбове не са носели товара ни. И не на последно място, нямаше да осъзнаваме значимостта и превъзходството си, ако липсваха по-смирените от нас.