„Преподават“ любов към четенето в „Четящият студент и четящото дете“

Вече знаете, че за екипа на „Детски книги“ винаги е огромно удоволствие да споделя с Вас за срещите си с хора, заели се да провокират интереса на децата към книгите и четенето. Досега Ви запознавахме с добри практики на библиотеките и училищата, а сега с радост споделяме и една академична инициатива. Нейният вдъхновител е доц. дн Мариана Мандева, преподавател в Педагогическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В интервюто с нея ще научите повече за кръжока „Четящият студент и четящото дете“. В него участват 20 студенти от специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика”, които  „преподават“ любов към четенето.

Как се роди идеята за кръжока?

През 2008 г. започнах работа над педагогическо изследване, свързано с езиковата грамотност на децата от начална училищна възраст. На финала (2013 – 2014 г.)  разбрах няколко важни неща. Първото е, че „образованието е най-важното нещо, с което ние – хората, можем да се занимаваме“ (Е. Линкълн). Второто е, че не е достатъчно да пишем монографиите и учебниците, които препоръчваме на студенти и учители да четат. Трябва да „преподаваме” любов към четенето (Ф. Скинър). Трябва личната ни енергия да се влее в енергията на нашия общ обществен живот, да „работят” изследванията ни, да водят към качествена промяна в образованието.

И така, споделих идеята за кръжока със студентите си (специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика”, 2., 3. и 4. курс – бакалаври, редовно обучение). Срещнах вдъхновяваща подкрепа от Декана на Педагогическия факултет проф. д-р Р. Кузманова и така „тръгна” кръжокът „Четящият студент и четящото дете” (Решение на ФС на ПФ на ВТУ – 8.10.2014). И най-важното – започна „с думи да върши дела”.

Разкажете ни какво се случва по време на срещите на студентите, децата и книгите?

Да започна малко по-отдалече. Като начало, постарах се да „запаля искра” у студентите си. Да ги убедя, че четенето е „тежка физическа работа на ума” (П. Коелю), че се чете не само преди изпит, а всеки ден и цял живот. И още, че се чете не за да се приема за даденост написаното, а за да се преценява, обмисля. Исках също да убедя моите студенти, че учителят е „търсач на съкровища на пълен работен ден” (У. Шлатър)  и някои неща се правят, без да се очаква непременно отлична оценка на изпит или стипендия, че става дума за „работа на сърцето”. После сформирахме екипи от студенти, които да работят с конкретни деца – деца, за които българският език е първи език; деца, за които българският език е втори език; деца, лишени от родителска грижа, както и деца със специални образователни потребности. Всяко дете е уникално и изисква уникален подход! След това направихме среща с конкретни учители и ученици. Разказахме кои сме, четохме от свои любими детски книги. Съвместно с учителя изготвихме план на работа за период от една учебна година и го споделихме с децата.

Разработваме сценарии за всеки конкретен „урок”, в който студентите „преподават” любов към четенето. Сценарият често търпи промени, защото аудиторията (децата) е истински „жива” – любопитна, питаща и търсеща, но сценарият все пак е важен. И при неформалното образование трябва да има ясни цели, стратегии. Стремежът е постепенно да подтикваме децата да четат все повече,  да откриват „своите книги”, да ги препоръчват на студенти и съученици, да разказват на близките си, на приятелите си за четенето.

На този етап с кои училища си партнирате? Срещате ли разбиране от страна на учителите?

Работим отскоро. Много време отне подготовката, но тя е важна. Започнахме работа във В. Търново. Сътрудничим си с ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Св. П. Евтимий”, ОУ „Бачо Киро”, СОУ „Г. С. Раковски”, както и с Дома за деца, лишени от родителска грижа (предстоят до дни „уроци по четене” и там). Специална благодарност за вдъхновяващата възможност да работим заедно на толкова много „първи учители”! Няма как да посоча всички имена, но няма как и да пропусна да благодаря на д-р Д. Гаджева и В. Жечева (ОУ „П. Р. Славейков” – В. Търново), В. Найденова (ОУ „Бачо Киро” – В. Търново), П. Иванов (директор на СОУ „Г. С. Раковски” – В. Търново). Не мога да не разкажа за всеотдайността, с която ми помагат във всичко, за което съм помолила Р. Минчева и М. Николова – докторантки към катедра „Начална училищна педагогика” (Педагогически факултет на Великотърновския университет). Няма как да пропусна да благодаря за подкрепата и на директора на Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков”, В. Търново, д-р Ив. Александров, както и на З. Чакалова, старши експерт по начално образование към РИО – В. Търново.

Какво включват най-смелите Ви мечти относно това, което правите?

Нека разкажа за три неща, които възнамеряваме с предимство да направим. Първият ни стремеж е да се предава нататък любовта към четенето сред все повече деца в България (а защо не и сред българчетата в различни страни на ЕС). Това изисква да спечелим за каузата студенти и докторанти  от други специалности и факултети на нашия университет, а и от други университети. Важно е да приобщим към инициативата и учителите. Започнахме с наши студенти – педагози (магистърски програми), работещи в училища в различни области на България, а и в българските училища в Европа – като начало Франция. По инициатива на участниците в кръжока и с подкрепата на колегите от Педагогическия факултет на университета през май 2015 г. предстои провеждане на Празник на грамотността. „Главни действащи лица” ще са тези, които истински „правят”  училището ни – децата, учителите, студентите. И следващата мечта, за която на този етап само разказваме, но скоро, надявам се, ще се случи – методическо ателие, ориентирано към повишаване на езиковата грамотност в началното училище. Става дума за неформално образование на първия учител – настоящ и бъдещ. После ще разработим проект. Станаха много мечтите ни, и все са „смели” мечти.

На финала доц. дн Мариана Мандева сподели, че ще се радва да обмени идеи и опит, както и да се свърже с хора, които искат да предават нататък своята любов към българския език, четенето, културата. Можете да й пишете на e-mail:  mandeva_m26@abv.bg. Очаквайте скоро и материал с впечатленията на участниците в кръжока  „Четящият студент и четящото дете“!

                                                                                                                 Интервюто взе: Катя Кирилова