Познай героя: ден 20 – Пърхалчето

„Познай героя“ е рубрика, организирана съвместно от „Детски книги“ и изд. Дамян Яков в рамките на „Месец на МУМИНТРОЛИТЕ“. В продължение на 30 дни (от 1. до 30. ноември) ще ви предизвикваме да познаете героя от книгите на Туве Янсон, показвайки ви картинка с неговия облик. Вашата задача е да оставите коментар под статията с името на героя до 20.00 часа. Познаете ли, ние автоматично ще добавяме името ви в цилиндъра на магьосника, от който всяка седмица един от позналите някой от героите, ще печели книжна награда, осигурена от изд. Дамян Яков. Колкото повече герои познаете, толкова по-голям е и шансът ви да си спечелите награда.

Познайте кой е героят на снимката:

Пърхалчето е страхлив, разсеян колекционер на различни неща ( но най-вече на копчета!), който живее в синя кутия от кафе с надпис Maxwell House Coffee high grade one pound. Той носи на главата си тиган и постоянно пренарежда колекцията си, като губи разни части от нея.

Пърхалчето е племенник на изобретателя Фредриксон, а родителите му го изгубили при едно пролетно почистване. Когато Фредриксон е готов с проекта си за корабче, на Пърхалчето се пада честта да напише името му. Но вместо „Хорът на сирените“, корабчето се сдобива с името „Кораб на вселените“.

По време на гостуването на приятелите татко Мумин, Мюмлата, Фредриксон и Развейпрах в царството на Самодържеца, Пърхалчето се среща с Кротенцето и се жени за нея. Те двамата са родители не на кой да е, а на самия Сниф.