Познай героя: ден 15 – Мускусният плъх

„Познай героя“ е рубрика, организирана съвместно от „Детски книги“ и изд. Дамян Яков в рамките на „Месец на МУМИНТРОЛИТЕ“. В продължение на 30 дни (от 1. до 30. ноември) ще ви предизвикваме да познаете героя от книгите на Туве Янсон, показвайки ви картинка с неговия облик. Вашата задача е да оставите коментар под статията с името на героя до 20.00 часа. Познаете ли, ние автоматично ще добавяме името ви в цилиндъра на магьосника, от който всяка седмица един от позналите някой от героите, ще печели книжна награда, осигурена от изд. Дамян Яков. Колкото повече герои познаете, толкова по-голям е и шансът ви да си спечелите награда.

Победителят ни в седмица № 2 е Петя Георгиева, а само от вас зависи дали ще успеете да грабнете книжните награди на седмица № 3.

Познайте кой е героят на снимката:

Мускусният плъх живее в къщата на муминтролското семейство. Той обича да размишлява върху ненужността на всичко и счита себе си за философ.

Появява се във втората книга от поредицата за муминтролите – „Кометата идва“, когато се появява на прага на муминската къща. Семейството го приютява и плъхът остава с тях не само в тази книжка, но и в следващата – „Цилиндърът на магьосника“.

Вечно раздразнен от веселието на децата (Муминтрол, Снусмумрик, Сниф), мускусният плъх решава да се отдаде на отшелничество, оттегляйки се в пещерата. В нея обаче се озовава и цилиндърът на магьосника, който превръща ченето на мускусния плъх в нещо наистина УЖАСНО!!!