Точната книжка (6-12 месеца) – Агнешка Старок – Милена Милева – ЕМАС-2