Точната книжка (3 – 6 месеца) – Агнешка Старок – Милена Милева – ЕМАС – 1