Покана за втора философска закуска

Втората философска закуска за тази година, организирана от издателство „Точица”, ще се състои на 16 март, събота, от 11 часа в Детско-юношеския отдел на Столична библиотека. Темата ще бъде „Насилие и ненасилие“.

Както е обичайно по време на закуска, ще се похапват кифлички и плодове, и ще се обсъждат въпроси като:

  • дали всяко боричкане е насилие
  • има ли „оправдан“ бой
  • дали този, който съобщава на учителката за сбиване, предотвратява сериозен проблем или просто е „порта“ и „предател“
  • добре ли постъпваме, ако не отвърнем на побойника със същото

Дискусията е предимно за деца в началния курс и първите класове на прогимназията, но всички останали, които имат желание да пофилософстват, са добре дошли! Родителите също!

Първата философска закуска се проведе в детския отдел на Столична библиотека на 2 март, а дискусията беше на тема „Уважение и неуважение” .