Пловдивската библиотека представя иновативния си проект „Бебеландия в Библиотеката“

В началото на 2018 г. проектът „Бебеландия в Библиотеката“ на Регионална Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив бе одобрен в конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ на Фондация „Глобални библиотеки – България“. Партньор по проекта е Фондация „Детски книги“ – София. Подробности за проекта, способите, похватите и събитията, които той предвижда, ще бъдат представени на пресконференция в Заседателната зала на библиотеката (ет. 2 – административно крило) от 12.00 ч. на 18 април (сряда).

В нея ще вземат участие ръководството на библиотеката, координиращите и реализиращи проекта, партньори.

Проектът „Бебеландия в Библиотеката“ е иновативен и е първият в България, насочен към създаване на навици, развитие и стимулиране на ранното детско четене у деца на възраст от 0 до 6 години, чрез най-различни методи и подходи. Освен децата, целевите групи включват родители, учители в детски градини и детски центрове, библиотекари, граждани.