Националният литературен музей представя изложба от етнографската колекция на Петко Славейков

По повод 190-годишнината от рождението на Петко Славейков на 16 ноември 2017 г. в 17,30 часа в къща музей „Петко и Пенчо Славейкови”(ул. „Г. С. Раковски” 138) в София Националният литературен музей открива изложбата „Венец за българката”. Тя представя фрагменти от богатата етнографска колекция на семейство Славейкови и ще бъде експонирана в Славейковия дом до 20 декември 2017 г.

В откриването ще вземат участие преподаватели от Софийския университет и учени от БАН, както и възпитаници на Детско-юношеския фолклорен ансамбъл  „Изворче” към Националния дворец на децата с ръководител Петя Букурещлиева.

Етнографската сбирка на Петко Славейков е съхранила за поколенията изящни образци на българската шевица от края на XIX – началото на XX в. от почти всички български земи. Интересът към фолклора и любовта си към народната шевица Петко Славейков предава и на своите наследници, които продължават традицията за събирането и опазването им.