Международен конкурс за проект на илюстрирана детска книга

Първият международен конкурс за проект на илюстрирана детска книга – CLAIRVOYANTS 2014 стартира на 15 ноември и се организира от полското издателство „Dwie siostry”, известно с високото качество на своите книги за деца.

Конкурсната задача изисква създаването на проект за илюстрирана детска книга на полски или на английски език. За оценяване трябва да бъдат представени: ръкопис или сториборд на цялата книга, три завършени разтвора и корица.

Конкурсът е отворен както за млади (но навършили 18), така и за по-опитни художници от Полша и от чужбина. Кандидатите могат да участват индивидуално или в екип.

Работите се приемат от 15 ноември до 15 декември 2014 г. на адрес:

Dwie Siostry Publishing House

al. 3 Maja 2 m. 183

00-391 Warszawa

Poland

Проектите ще бъдат оценявани от две независими комисии:

  1. Международно жури с председател Daniel Mizieliński.
  2. Жури на „Dwie siostry” с председател Ewa Stiasny.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 28 февруари 2015 г., а наградите са:

  1. Голяма награда от 2500 евро и две почетни награди;
  2. Публикуване на спечелилата книга;
  3. Най-добрите проекти ще участват в изложба след края на конкурса.

Организаторите определят като основна цел на конкурса създаването на красиви и ценни книги за деца и откриването на талантливи художници, които да се представят на полския и на международния книжен пазар.