Конкурс за приказка „Завръщане във времето“

Детско-юношеският отдел на Столична библиотека и Международна фондация „Митра“ канят българските деца да се включат в конкурса за написване на приказка в традициите на българския фолклор „Завръщане във времето“. Участие могат да вземат всички деца до 15-годишна възраст при следните условия:

– Всяко дете може да участва с една оригинална авторска приказка;

– Приказката трябва да бъде до три страници, формат А4;

– Произведенията ще бъдат оценявани за богатство на езика и оригиналност на идеята от изявени български творци.

Материалите, придружени от кратка информация за автора им, включително трите имена, дата на раждане, точен адрес и телефон, училище, трябва да бъдат изпратени не по-късно от 30 април 2014 г., на адрес:

Столична библиотека, Детско-юношески отдел

София 1000, пл. „Славейков“ 4А, ет. 2

или на имейл: duo1@abv.bg

Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на 1 юни 2014 г. на сайта на Столична библиотека: http://www.libsofia.bg и на сайта на фондацията: www.mithra-international.org.

Създателите на първите пет отличени творби ще бъдат наградени с организираната от фондацията едноседмична „Лятна креативна ваканция“ за деца с таланти, а отличените приказки, заедно с илюстрациите към тях, ще бъдат публикувани в книга на български и английски език.

Повече информация за конкурса можете да откриете на сайта на Столична библиотека.