Конкурс „Моята любима книга” за Деня на народните будители

По случай Деня на народните будители от Сдружение „За ново образование“ обявява конкурс на тема „Моята любима книга; Моят любим литературен герой”, който ще се проведе в 2 раздела:

„Моята любима книга” – целта е учениците да споделят впечатления за своята любима книга и да я представят по атрактивен начин с помощта на технологиите.

„Малки писатели” е насочен към онези ученици, които сами са посегнали към химикала или компютъра, за да споделят своите творчески идеи създавайки стихотворение, разказ, приказка или дори своя собствена книжка.

За допълнителна информация относно формата на творбите и допустимите за използване инструменти посетете http://zanovoobrazovanie.weebly.com/10501086108510821091108810891080.html

Общи условия за участие в конкурса:

  1. В него могат да се включат УЧЕНИЦИ от І до VІІ клас, заплатили такса участие в размер на 5 лв. по следната банкова сметка:

Сдружение „За ново образование“
BIC: CECBBBGSF
IBAN: BG65 CECB 9790 10E9 8719 00
Основание за плащане: Такса участие в конкурс „Моята любима книга“

  1. Участниците трябва да посочат точните си имена, клас, години, име на ръководител и училищен адрес.
  2. Срокът за получаване на конкурсните материали е 24.10.2014 г. (петък).
  3. Адрес за изпращане: zanovoobrazovanie@gmail.com

Независимото жури с почетен председател Вал Стоева от фондация „Детски книги“ ще присъди награди за всеки от разделите в три възрастови групи: І-ІІ клас, ІІІ – ІV клас и V – VІІ клас. В раздел „Моята любима книга” ще бъде дадена и една специална награда за оригинално представяне.

Резултатите ще бъдат обявени на 1.ХІ. 2014 г. на сайта на Сдружение „За ново образование“ – http://zanovoobrazovanie.weebly.com/.