Истинското четене се случва през лятото

Ако съществува подходящ момент да научите детето си да чете истински, то това е лятото.

Защото четенето не е случващото се в училище, когато четеш на глас пред целия клас или се опитваш да осмислиш приказка за 10 минути, за да можеш да я преразкажеш устно, а след това и писмено. Четенето е магия и пътуване; четенето е място, на което оставаш сам със себе си и своите мисли.

Структурата на учебните програми е такава, че липсва време, в което ученикът да навлезе в текста и да разсъждава върху идеите и структурата му. Децата нямат възможност да работят върху всички съставни елементи на историите, а за да могат да им се насладят, те трябва да се научат да ги разбират.

Условно можем да разделим четенето на две: чисто механичното прочитане на написаното и работа върху съдържанието на текста. След като детето се научи да прочита текста, то започва да се чуди за какво му е необходимо това умение. То е нужно, за да получи необходимата информация, да задоволи любопитството си, да намери интересното и необикновеното.

За да може едно дете да се научи да чете с осмисляне, то преди всичко трябва да се научи да чете с желание. След като сте намерили заедно подходящата книга, трябва да отделите и вие от вашето време, за да поговорите за нея.

Работата с текста може да се подели на три основни момента:

  • работа със структурата на текста
  • работа върху съдържанието на текста
  • работа с познат текст и преподадени училищни знания

Работата върху структурата предполага заедно с детето си да намерите основните моменти в текста: как започва историята; какво води до кулминационния момент в нея; какъв е финалът на случката. Да поговорите за главните и второстепенните герои, за жанра на произведението и неговите особености.

Работата върху съдържанието може да е много подробна и детайлна, но може да бъде сведена и до няколко главни момента: какъв е основния проблем в текста; защо постъпките на героите са точно такива, каквито са; съгласен ли е читателят с мотивацията на героите; как би продължил историята; какво му харесва и какво не одобрява в прочетеното.

Училищната работа върху текста би следвало да прехвърли част от учебния материал върху произведение, което детето познава и харесва. Бихте могли заедно да работите върху:

  • частите на речта
  • частите на изречението
  • правописните особености на пряката реч
  • особени литературни похвати в текста (епитети, олицетворения, хиперболи)
  • умения за устно преразказване на историята
  • умения за открояване на най-важните и съдържателни моменти

Живеем в свят, в който информацията е разнообразна, достъпна и неконтролируема. Мисля си, че е много важно децата ни да могат да решават на какво да вярват. Съдържателният анализ на даден текст е първата стъпка към критично отношение спрямо написаното, чутото, разказаното и показаното в интернет. Ние не бихме могли да ги опазим от съвременните технологии, но бихме могли да ги научим да боравят с тях, като им покажем всичките им предимства и начините за справяне с техните недостатъци.