Хапки мъдрост: Как да печелим младите, пишем дневници и лекуваме лековерие

Илиана Борисова е преподавател по История на ученици в прогимназиален и гимназиален етап на обучение. В края на 2019 г. тя и неин близък, също учител, основават сдружението Ex nihilo*. Главната цел на Ex nihilo е, както твърдят неговите създатели,

„да повиши нивото на информираност на гражданското общество чрез социални и образователни дейности“.

2019-а е и годината, в която Илиана води извънкласни дейности по медийна грамотност. Решава да се ползва от натрупания опит и пренася подготвените материали в страницата на сдружението във фейсбук. Междувременно ги допълва и доразвива, за да помогне на учениците си и техните връстници да навлязат в темата. Но опитите й да повиши медийната грамотност на младите не свършват до тук. През 2021 г. учителката провежда, при това с лични средства, няколко работилници за разпознаване на фалшиви новини. Стремежът й е да предостави на децата ресурси, които да намерят приложение и извън учебната среда, ресурси, които

„да бъдат практични, да имат ясни стъпки за изпълнение, да са логически последователни и да водят до успешен резултат.“

Създателката на „Ex nihilo“ вярва, че умението за четене с разбиране е в основата на борбата срещу дезинформацията. А също и, че то е свързано с комплекс от други умения, овладявани постепенно. Задно със своя съдружник Илиана изготвя упражнения за всяка от способностите, чието придобиване помага на децата да четат осъзнато, да мислят критично и да правят обосновани изводи. За да мотивират за редовни тренировки по четене с разбиране, задачите са лесни за изпълнение, а тяхното систематично поднасяне позволява на читателите да проследяват напредъка си. Илиана се гордее с факта, че всички разработени упражнения са изпробвани от ученици в реална среда – резултатите на възпитаниците й са най-добрата проверка за качеството на помощните материали.

Г-жа Борисова посочва, че читателският дневник си остава един от най-ефективните инструменти за формиране на култура на четене. Допълнителните предимства на дневника на „Ex nihilo“ са, че е цветен и интерактивен, а дизайнът му насочва децата как да извлекат ценната информация от текста и да я направят пригодна за употреба. Освен че визуализират и осмислят прочетеното по-успешно, читателите получават възможността да изпитат истинско удоволствие от общуването с книгата, тъй като я разглеждат по-отблизо, опознават по-добре.

В момента екипът на „Ex nihilo“ се труди над нови ресурси, които предстои да сподели през септември.

Междувременно ние изтегляме читателския дневник и удължаваме лятото с бележки за прекрасните заглавия, които залюбихме през ваканцията. Ако искате да последвате примера ни, изтеглете го и вие (от този линк) и не забравяйте да оцените прочетеното в платформата „Книгоходец“.

– – –

*В буквален превод името на сдружението означава „от нищото“. Това название отразява желанието на създателите да осъществяват идеите си, започвайки от нищото, т.е. от базовите принципи на гражданското общество и свободата на словото.

Снимки на корицата и в статията: Ex nihilo