“Грамотко” помага на ученици в с. Брестница да развият базисна грамотност

Стартът на проекта “Грамотко” за подпомагане на учениците от ловешкото село Брестница да развият базисна грамотност ще бъде даден на 14 октомври (събота) от 10:00 часа в сградата на ОУ “Христо Ботев” в селото. Инициативата е дело на Биляна Асеновска, учителка в ОУ “Христо Ботев” в Брестница и възпитаник на програма “Заедно в час и е подкрепен от Тръста за социална алтернатива

Целите на проекта са да подкрепи учениците от селото, които имат значителни пропуски в своята базисна грамотност, с целенасочени извънкласни занимания през учебната година и иновативен подход. “Грамотко” се стреми да адресира един от ключовите проблеми на образованието в местната общност, причина за ранното отпадане от училище на много деца, и иска да повиши мотивацията за продължаване на образованието сред най-уязвимите ученици.

“Грамотко” ще подкрепя учениците в начален и прогимназиален етап в развиването на базисна грамотност – четене, писане и смятане, със занимания всяка събота по специално подготвена програма. По време на откриващото събитие за проекта на 14 октомври, учениците ще могат през образователни игри да определят своите цели за развитие в проекта и да изготвят правила за работа през годината с помощта на лични ментори. В тази отговорна роля ще влязат широк кръг от съмишленици на инициативата, сред които са кметът на с. Брестница Пенчо Лалев, Диана Василева, гл. експерт „Социална политика” и общинският съветник Наталия Борисова от община Ябланица, както и учителският колектив на училището в Брестница. Като ментори в “Грамотко” ще се включат още петима преподаватели от елитната езикова гимназия “Екзарх Йосиф I” в гр. Ловеч, техни колеги педагози от Червен Бряг и участници в програма “Заедно в час” от региона на Ловеч.