Годишната конференция на ЦПО с фокус върху опита на учители и директори

Годишната конференция на Център за приобщаващо образование за 2016 година на тема “Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите“ ще се проведе на 10 декември 2016 г. от 9:00 до 17:00 часа в зала 6 на НДК.

Конференцията е ежегоден международен форум, на който организацията представя и поставя за дискусия актуалните теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование и за втора поредна  година се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.

Тази година програмата на конференцията слага акцент върху системния подход за организиране на процесите за изграждане на приобщаваща училищна среда. Ще бъдат представени работещи образователни и управленски практики от българското училище, както и предизвикателствата пред приобщаващата детска градина. Ще бъде даден отговор защо приобщаващото образование е важно – защо и как формира култура на равнопоставеност в училище – условие за едно равнопоставено общество. Ще се постави акцент върху ученето на възрастните – на учителите и директорите, които са в центъра на новата законодателна рамка и изискванията за организация на приобщаващ учебен процес.

Събитието ще обедини българският и международният опит в една обща дискусия как приобщаващото образование е възможно. Кор Майер и Антула Кефалину от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование ще представят процеса на приобщаване в Европа. Жоао Диас, директор „Рехабилитационни услуги“ в португалската организация ARCIL ще демонстрира добри практики за сътрудничество в класната стая между специалисти и общообразователни учители. Ерин Макрайт, образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен международен опит в работата с деца в риск ще говори за личното и професионално развитие на учителите.

По време на конференцията ще има изложение с щандове на организации в сферата на образованието и гостите ще могат да научат повече от тяхната дейност и каузи.

Пълната програма можете да видите тук. За да присъствате на събитието, е необходимо да се регистрирате. Таксата за участие е 15 лв.