„Глобалното затопляне vs Дядо Коледа“ е темата на ХIII Национален Коледен литературен конкурс за есе

Столична библиотека и Народно читалище „Света София 1997″ обявиха темата на ХIII Национален Коледен литературен конкурс за есе„Глобалното затопляне vs Дядо Коледа“. В конкурса могат да участват ученици от VII до XII клас. Авторите трябва да изпратят творбите си в запечатан плик с четливо изписани върху него лични данни – три имена, точен адрес, училище, електронен адрес и телефон за връзка.

Писмата или есетата, в обем до две машинописни страници, ще се приемат до 20 ноември 2017 г. на адрес:

София 1000, пл. Славейков №4, Столична библиотека, ет. I, сектор „Културна и проектна дейност“

или на e-mail: k_otdel@mail.bg за конкурса: „ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ VS ДЯДО КОЛЕДА”.

Есетата ще бъдат оценявани от жури с председател проф. д-р Алберт Бенбасат, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, и членове детска писателка Юлия Спиридонова и Йовка Иванчева – ръководител сектор ,,Културна и проектна дейност“ в Столична библиотека.

Авторите на отлични есета ще станат известни на 14 декември 2017 г. по време на коледното тържество в Столична библиотека. За победителите са предвидени награди:

Първа награда – четец за електронни книги + плакет
Втора награда – мобилен телефон + плакет
Трета награда – мобилен телефон + плакет

Организаторите са предвидили и поощрителни награди – книги и ваучери за книги.

За допълнителна информация можете да се обръщате към:

Сектор „Културна и проектна дейност “
тел. 02/8015914 и 02/8015922
email: k_otdel@mail.bg
Йовка Иванчева, Таня Тонева и Красимира Райнова