Фондация „Глобални библиотеки“ набира номинации за своите годишни награди

До 20. октомври 2022 г. номинираме претенденти за годишните награди на фондация „Глобални библиотеки – България“. Наградите отразяват мисията на ФГББ за приобщаване на българските граждани към информационното общество. Присъждат се в четири категории:

– за национална и за регионална медия, създала пространство за диалог относно предизвикателствата и възможностите пред обществените библиотеки;

– за спомоществовател, подкрепил кампания, проект или инициатива на Фондацията;

– за публична институция, подобрила условията за свободен и равен достъп до знание, култура и услуги чрез библиотеките в страната.

Номинации за всяка от категориите могат да се правят от ръководствата на обществените библиотеки и организациите в областта на науката, образованието, информационните технологии, библиотечното дело, развитието на местните общности и на гражданското общество. За всяко предложение се попълва формуляр по образец, който се изпраща на имейл адреса на Фондацията – foundation@glbulgaria.net

Съществено условие е посоченият кандидат да е действал активно в периода 1.10.2021 г. до 30.09.2022 г., т.е. в рамките на предходната и настоящата календарни години. Лауреатите ще бъдат избрани на конкурсен принцип от петчленно жури, а наградите ще бъдат връчени на националния форум „Библиотеките днес“, който ще се проведе в София през месец ноември 2022 г.

Фондация „Глобални библиотеки – България“ е неправителствена организация в обществена полза. В нейното настоятелство влизат представители на Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.

На корицата: статуетката на ФГББ, изработена от художника Павел Божерянов