Фондация „Четене“ надгражда дейността на „Детски книги“

През 2023 г. отбелязваме появата на Фондация „Четене“ – естествено продължение и надграждане на дейността на Фондация „Детски книги“.

Неин учредител е Валентина Стоева – основател и председател на „Детски книги“, а съоснователи са Илияна Шукерова, бизнес консултант, и Александър Шпатов, писател и председател на Сдружението за градски читални.

Амбицията на Фондация „Четене“ е да надгради постигнатото чрез „Детски книги“ и да окаже още по-ефективна подкрепа на възрастните, които работят с деца или отглеждат такива.

Фондацията си поставя за цел да насърчи хората от всяка възраст да мислят критично, да сравняват и анализират, да откриват достоверната информация и вземат обективни решения, без да се поддават на манипулации. В основата на „Четене“ стои кредото:

Всяко дете има право на достъп до книги и знание. Всяко дете има право да разгърне пълния си потенциал.

Според актуални резултати, делът на функционално неграмотните възрастни в България е близо 44%. Неграмотността нанася множество вреди на индивида и обществото. Тя е:

– > източник на агресия – дезинформацията стои в основата на неразбирателството между хората, неравенството между половете и дискриминацията;
– > предпоставка за бедност – неспособността за събиране, структуриране и анализиране на данни води до неуспешна реализация, откъдето – до лоши условия за живот и понижен икономически растеж;
– > заплаха за националната сигурност – податливите на манипулация хора таят недоверие в институциите и лесно се съгласяват на участие в корупционни схеми, което подкопава устоите на демократичното общество.

Фондация „Четене“ набляга на факта, че проблемите с четенето не са само проблеми с четенето, а и с образованието, благосъстоянието, околната среда, социалното развитие и стабилното гражданско общество.

За да подпомогне разрешаването им, Фондацията разчита на дългогодишната експертиза на екипа си и на познаването на проблемите в България, свързани с развитието на четенето в семейството, училището. В плановете на организацията влиза създаването на програми в подкрепа на най-малките и техните семейства, развитие на библиотеките в детските градини и училищата, както и подкрепа на обществените библиотеки.

В своите действия Фондация „Четене“ залага на научно доказани методи и резултати, и следва насоките на Европейската мрежа за грамотност „EURead“.

Освен от членовете на управителния съвет, програмите на Фондацията ще се одобряват и от Експертен съвет в състав:

  • Сибилла Шекерджийска-Бенатова, създател и CEO на програмата „A Book A Day“ (САЩ),
  • Якоб Сванеенг, ръководител проекти към Централната библиотека в Берлин,
  • Емми Якьо, изпълнителен директор на финландския Център за четене „Lukukeskus“.

Последвайте фондация „Четене“ в(ъв):

Facebook: https://www.facebook.com/readingfoundationbulgaria
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/reading-foundation-bulgaria/
Twitter: https://twitter.com/CheteneBG

Визуалната идентичност на организацията е дело на Letter Collective.