Добри идеи от училищната библиотека: Петранка Цавкова споделя…

Петранка Цавкова е един от най-активните училищни библиотекари, с които екипът ни е работил до момента. Тя работи в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Силистра. Идеите й за насърчаване на четенето в училище са многобройни, а в писмото, което ни изпрати, дамата споделя за добрите практики и за сътрудничеството си с РБ „Партений Пвлович“.

Казвам се Петранка Цавкова. Шестнадесет години работя като библиотекар в ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” – гр. Силистра. С педагогическа правоспособност съм и смятам, че това е предимство, тъй като библиотеката е активен партньор в условията на целодневната организация на учебно-възпитателния процес. Винаги съм получавала методическа помощ от РБ ”П. Павлович” – гр. Силистра, а с Детски отдел на РБ сме създали свой екип за участие в национални, регионални и общински изяви.

Въпреки заетостта на училищните библиотекари с други дейности в училищата, винаги съм срещала разбиране от училищното ръководство, педагогическия съветник и учителския колектив относно ролята на училищната библиотека за подпомагане на учебния процес и осмисляне на свободното време на подрастващите.

Основното в моята работа е запазване на връзката книга – читател – доверие и трансформацията й в любов към книгата, толерантност и уважение към всеки читател за постигане на изискуемите категории в отношенията между самите читатели за превръщане на библиотеката в едно от най-желаните места в училище.

Ще споделя някои наши инициативи, чиято цел е насърчаване на четенето в ученическа възраст. 

Подвижна библиотека: изучаваните произведения от читанката за ІІІ и ІV клас (изд. Просвета) гостуват на третокласниците в игрова и забавна форма, с цел повишаване интереса към детските книжки и засилване на желанието у учениците за четене.

Столетна магия: целта е овладяването на тайните на четенето, използване на словесното богатство и честване на бележити годишнини от рождението на българските писатели, видни  общественици и личности със значим принос за развитието на човечеството. По повод годишнините организираме конкурси по четене от произведенията на автора, конкурси за илюстрации по тези произведения, изготвяне на постери из живота и творчеството на именития творец. Заключителният етап провеждаме на 23 април в чест на Международния ден на книгата и Маратона на четенето. Той преминава с изложба и награждаване на участниците в конкурсите.

Читателски конкурс „Най-добър четец“: целта му е повишаване четивната техника при по-слабо четящите ученици и издигане на статуса им в паралелковите колективи. Той преминава в три етапа, за неговото разнообразяване се грижи изцяло детско жури – четене за определено време на познат и непознат текст, рецитиране на изучени стихотворения, разказване на прочетеното и възможност за следващо явяване за подобряване на постиженията. Участниците, постигнали минимум показатели, получават грамота, която за децата със затруднения в обучението се оказва много, много ценна и стимулираща тяхната активност в образователния процес.

Искам да поздравя и благодаря на сайтовете ”Детски книги” и „Аз чета” за увлекателните инициативи „Читателска щафета” и  „Бисерче вълшебно”, в които нашият силистренски екип от библиотекари, учители и ученици заема вече трети път първо място в щафетите, а в третото издание на годишната награда за най-добра детска книга силистренските участници са четвърти.

С уважение към всички, които служат на Нейно Величество Книгата!

Петранка Йорданова Цавкова

гр. Силистра, ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”

Ако и вие искате да споделите добрите практити за насърчаване на четенето от вашата библиотека или училище, пишете ни на мейл editors@detskiknigi.com.