Държавната агенция за българите в чужбина обяви детско-юношески литературен конкурс

Държавната агенция за българите в чужбина организира деветнадесетото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев” от 18 февруари до 30 април 2015 г. Право на участие в него имат деца и юноши от всички български общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години. Предложените теми за тази година са: 

          „Защо българският език ме изпълва с гордост и възхищение?”

          „Празничният календар на българина – пазител на духа, нравствеността и историята на народа ни”

Класирането ще се извърши в три възрастови групи: от 6 до 10 г., от 11 до 14 г. и от 15 до 18 г. Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение. Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща като прикачени файлове. Ако това не е възможно, можете да използвате обикновената поща. Адресът за изпращане е:

Държавна агенция за българите в чужбина

(за литературния конкурс)

Бул.“Дондуков“ 2а, София 1000

Bulgaria

Крайният срок за получаване на творбите е 30 април 2015 г. Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на месец май 2015 г.

За допълнителна информация можете да посетите интернет страницата на ДАБЧ http://www.aba.government.bg/?show=konkursi&nid=1632 или да се свържете с координатора на конкурса:

Лили Спасова

Телефон: ++359 2 935 06 72;  

Телефон/факс: ++359 2 935 06 51

Е-mail: l.spasova@aba.government.bg