„Четем заедно” – френският опит в насърчаване на четенето

Днес всички сме наясно, че хегемонията на цифровизацията, видео игрите, телевизията и интернет отдалечават младите поколения от четенето и книгите. Образователната система се изправя срещу тежкия проблем на неграмотността, която тези съвременни постижения благоприятстват. Ето как във Франция се ражда една проста, но ефективна програма, „Четем заедно”, чиято цел е да възроди връзката „книга-дете”.

Нейното начало е вдъховено от инициатива през  далечната 1985 г. в град Брест, Франция. Тогава по молба на учител членовете на Сдружението на пенсионерите и възрастните хора в Брест са помолени да помогнат в работата на библиотеката в училището Натие. С течение на времето обхватът на дейностите им се разширява. Инициативата в Брест става обект на изследване, проведено от Университета на Западен Бретан под заглавие „Резултатите от съвместната работа между поколенията в училищната вселена”. През 1999 г. френският писател Александър Жарден и Националният съюз на семейните асоциации, с подкрепата на Лигата по образованието, официално поставят началото на проекта „Четем заедно”. Още от съдаването му проектът е подкрепен от комитет с повече от 170 членове писатели.

„Четем заедно” следва две основни цели – да възроди в децата удоволствието от четенето на книги и да улесни отношенията между млади и възрастни. Основната задача, която си поставят, е удоволствие – удоволствието да разкажеш приказка, да четеш, да обменяш и създаваш връзки.

Проектът „Четем заедно” функционира по следния начин: по молба на учителя или възпитателя, и в съответствие с педагогическите практики на учебното заведение, пенсионирани доброволци или хора над 50-годишна възраст посвещават част от свободното си време на децата, за да стимулират желанието им за четене и да благоприятстват досега им с литературата. Един или няколко пъти в седмицата се организират сеанси по четене в малки групи (2-6 деца), през цялата учебна година. Акцентът е върху удоволствието от четенето и срещите между различните поколения.

Ангажиментите на всяка от страните, участващи в проекта, са разписани в „Харта на четящия” и „Харта на образователните структури”. Доброволците преминават през задължителна начална подготовка и обучение.

Кристин Пейрелонг е регионален координатор на проекта за област Тарн от 2009 г. Само в нейния регион доброволците са 85 мъже и жени и докладите им показват, че са успели да проведат 2728 сеанса по четене в началните училища, детските градини и медиатеките. „Вижда се колко са нетърпеливи децата преди всяко четене и с колко голямо внимание слушат”, подчертава Кристин. „Има нещо магическо, може би скрита частица от актьора във всеки от нас, което стимулира дори повече от желанието да четем”.

Проектът се радва на голям успех и има мрежа от регионални координатори в цяла Франция. През 2002 г. „Четем заедно” се пренася и в Квебек, Канада, където се провежда на същия принцип. Създадени са френски и канадски сайтове, които информират за функциите, събитията и докладите от дейностите по проекта. „Колкото повече остарява човек, толкова повече опит, мъдрост и знания придобива. Овладяването на знанието придава на възрастните основна образователна роля”, смята антропологът Бернадет Пюижалон и с това обосновава водещата роля на възрастните в „Четем заедно“.

За статията е използвана информация от сайта http://www.lireetfairelire.org/.

 Превод и адаптация: Деяна Русева