„Четем заедно” – френският опит в насърчаване на четенето

Хегемонията на видеоигрите, телевизията и интернет отдалечава младите хора от четенето, а образователната система се изправя срещу тежкия проблем на неграмотността. В отговор на това във Франция се ражда една проста, но ефективна програма – „Четем заедно” – чиято цел е да укрепи връзката „дете-книга”.

Началото на програмата е поставено след инициатива от далечната 1985 г. Преподавател от град Брест, Франция, отправя апел към членовете на Сдружението на пенсионерите и възрастните хора да помогнат в работата на училищната библиотека. С течение на времето обхватът на дейностите им се разширява. Случилото се в Брест става обект на изследване, проведено от Университета на Западен Бретан под заглавие „Резултатите от съвместната работа между поколенията в училищната вселена”. През 1999 г. френският писател Александър Жарден и Националният съюз на семейните асоциации, с подкрепата на Лигата по образованието, официално поставят началото на проекта „Четем заедно”. Още от създаването си той е подкрепен от комитет с повече от 170 членове писатели.

„Четем заедно” си поставя две основни задачи – да улесни комуникацията между поколенията и да пробуди в децата удоволствие от четенето – насладата от това да разкажеш или да изслушаш разказа на друг, да обмениш информация, да създадеш връзки.

Проектът „Четем заедно” функционира по следния начин: по молба на учителя или възпитателя (и в съответствие с педагогическите практики на учебното заведение) пенсионирани доброволци посвещават част от свободното си време на децата, за да стимулират желанието им за четене и да улеснят досега им до литературата. Един или няколко пъти в седмицата се организират сеанси по четене в малки групи (2-6 деца), през цялата учебна година. Ангажиментите на всяка от страните, участващи в проекта, са разписани в „Харта на четящия” и „Харта на образователните структури”. Доброволците преминават през задължително обучение.

Кристин Пейрелонг е регионален координатор на проекта за област Тарн от 2009 г. Само в нейния регион доброволците са 85 мъже и жени и докладите им показват, че са успели да проведат 2728 сеанса по четене в началните училища, детските градини и медиатеките.

„Вижда се колко са нетърпеливи децата преди всяко четене и с какво голямо внимание слушат.” – подчертава Кристин. – „Има нещо магическо, може би скрита частица от актьора във всеки от нас, което стимулира дори повече от самото желание да четем”.

Проектът се радва на голям успех и има мрежа от регионални координатори в цяла Франция. През 2002 г. „Четем заедно” се пренася и в Квебек, Канада, където се провежда на същия принцип. Създадени са френски и канадски сайтове, които информират за функциите, събитията и докладите от дейностите по проекта. „Колкото повече остарява човек, толкова повече опит, знание и мъдрост придобива.”, казва антропологът Бернадет Пюижалон и с това обосновава водещата роля на възрастните в „Четем заедно“.

За статията е използвана информация от сайта http://www.lireetfairelire.org/.

 Превод и адаптация: Деяна Русева