2 конкурса са обявени в рамките на XXIII Национален фестивал на детската книга 2021

От 11 до 13 май 2021 г. Сливен отново ще бъде домакин на Националния фестивал на детската книга. 23-то издание на единствения форум в България посветен изцяло на детската книга, детското книгоиздаване, разпространение и четене в дигиталната епоха, се провежда по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация -Сливен, Асоциация „Българска книга”, ДАБЧ и др.

За да провокира въображението и творчеството на децата и тийнейджърите от страната и от българските общности в чужбина и тази година ще се проведат Национален литературен конкурс и Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.

Темата на Националния литературен конкурс е “Какво ми разказа вятърът”. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години, разделени в три възрастови групи: 7 –10 години, 11 –14 години, 15 –18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/ специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 стандартни компютърни страници /60-66 символа на ред, 28-30 реда на страница/ и да бъдат изпратени по имейл или в печатен вид.

Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на адрес:

8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” No 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”/за литературния конкурс/
или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com

Краен срок за изпращане на творбите: 22.03.2021 г.

Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник. Наградите ще бъдат връчени на специална церемония в дните на XXIII Национален фестивал на детската книга.

В рамките на фестивала ще се проведе и Десети Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 –10 години, 11 –14 години, 15 –16 години. Всеки участник има право да представи до 2 броя кукли с височина по-голяма от 35см.

Куклите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години), училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, се изпращат на адрес:

8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” No 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни” /за Националния конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои/

Краен срок за изпращане на куклите: 05.04.2021 г.

Наградите ще бъдат връчени на специална церемония в дните на фестивала. Куклите на участниците в конкурса не се връщат. Те ще бъдат включени в изложба в дните на фестивала. Куклите на отличените участници ще бъдат включени в експозицията на единствения в България Музей на театралната кукла на любимите литературни герои, уреден в РБ „Сава Доброплодни” – Сливен.