10 съвета как детето в детската градина да заобича четенето

Продължаваме поредицата от публикации със съвети от сайта Reading Rockets за родители на деца на различна възраст. Вече ви представихме съветите за родители на новородени, прохождащи и деца в предучилищна възраст, а сега е ред на съветите за родители на деца в детската градина.

Съветите са адаптирани към българската езикова среда и образователната ни система от екипа на „Детски книги“.

Играйте с букви, думи и звукове!

Забавления, които включват овладяването на езика, помагат на детето да се научи да чете. Съветите по-долу дават някои идеи как да превърнете детето в щастлив и уверен читател. Изпробвайте нов съвет всяка седмица и вижте кое работи най-добре за вашето дете.

Говорете на детето си

Питайте го как е минал денят му в детската градина. Насърчавайте го да разказва какво са правили и на какво са играли в почивката.

Умението на детето да разказва последователно и свързано, като постепенно усложнява изреченията и обогатява изказа си, са ключови за овладяването на самостоятелното четене. Стимулирайте тези умения във всеки удобен момент и не пропускайте да разказвате как е минал вашият ден – децата се нуждаят от примерна схема, към която да се придържат (както при писането на есе, например) и вашият пример ще му е полезен.

Опитвайте се да използвате прилагателни, които обикновено не употребявате в ежедневието си. Не се страхувайте и от по-сложните думи – ще видите как детето ви ще си ги присвои и ще описва своя ден с тях.

Казвайте му скоропоговорки

Пейте песни, четете стихчета и му казвайте смешни скоропоговорки. Те помагат на децата да развият усет към звуковете в думите.

„Петър плет плете, през три пръта преплита…“

„Шише се суши, на шосе се суши.“

Четете и преживявайте

Свързвайте това, което детето чете, с онова, което става наоколо. Ако четете книга за животни, свържете я с последното ви ходене в зоопарка.

Опитвайте се да намирате пресечните точки между детските книги и заобикалящата среда – това помага на детето не само да развива езиковите си познания, но и да опознава по-добре заобикалящата го среда.

Използвайте името на детето

Посочете връзката между звуци и букви. Кажете му: „Тошко, думата „тичам” започва със същия звук като името ти. Тошко – тичай. И двете започват с Т.”

Играйте с кукли

Играйте езикови игри с кукли. Накарайте куклата да каже: „Името ми е Иван. Харесвам думи, които се римуват с името ми. „Таван” римува ли се с „Иван”? А „топка” римува ли се с „Иван”?”. 

Подобни игри, включващи римуване, са забавни за децата и им помагат да усвоят неусетно връзката между звуковете и буквите в думите – важно умение при обучението в четене и писане.

Изписвайте букви и ги произнасяйте

Предложете на детето да проследява с пръст изписана буква, докато произнася звука ѝ. Правете това на хартия, в пясъка или в чиния със захар.

Пишете

Оставяйте хартия и моливи на разположение, за да може детето да пише с тях.

Вече може би сте установили, че детето ви ясно съзнава неумението си да чете, но е напълно сигурно, че умее да пише. Наблюдаването на това явление е забавно, но то проправя пътеката към истинското писане. Окуражавайте детето да ви „чете“ какво е „написало“ и ще се изненадате как с наближаването на училищната възраст ще разчитате и сами тези кратки детски бележки.

Играйте на игри със звуковете

Упражнявайте сливането на звуковете в думи. Питайте: „Можеш ли да познаеш коя е тази дума? Ссс – Ооо – Ккк.”. Произнасяйте всеки звук по-дълго от обикновено.

Четете отново и отново

Не се притеснявайте да четете любимата книга на детето си за стотен път. Докато четете, правете паузи и го питайте какво става в книгата.

Говорете за букви и звукове

Помогнете на детето да научи имената на буквите и звуковете, които буквите обозначават. Превърнете го в игра! „Мисля си за една буква, която казва мммммммммм.”

Превод: Ния Василева

Адаптация: екип на „Детски книги“